Praktijk voor
klassieke homeopathie
Martin Frijters
Zonneweid 8 C
1831 BX Alkmaar
06 - 412 68 316
contact@homeo-praktijk.nl

EEN GROEP HOMEOPATISCHE MIDDELEN DIE EEN APARTE VERMELDING WAARD ZIJN VANWEGE HUN BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN EN WERKING:

C-4 HOMEOPATHIE:

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd deze vorm van homeopathie in Duitsland ontwikkeld door Jürgen Becker en Withold Ehrler. De tot dan toe gebruikte homeopathische middelen werden of direkt gepotentiëerd uit een oertinctuur ( in het geval van een van oorsprong plantaardige substantie ) of stapsgewijs verwreven en verdund in melksuiker in 3 fasen ( in geval van een van oorsprong  mineraal middel ).  Vanuit deze 3e verwrijving werd dan het middel verder verdund en gepotentiëerd door schudden. Dit is het z.g. C-3 niveau, omdat er 3 verwrijvings- en verdunningsfasen van een uur aan zijn vooraf gegaan.

Wat is de meerwaarde van  uit C-4 bereide homeopathische middelen?
Op de eerste plaats zijn alle middelen ongeacht hun oorsprong eerst verwreven en verdund in melksuiker  en van daaruit gepotentiëerd. Homeopathische middelen die  eerst verwreven zijn,  werken energetischer en krachtiger dan middelen die direct gepotentiëerd zijn uit een oertinctuur. klik hier om verder te lezen

HOMEOPATHISCHE MIDDELEN BEREID VAN EDELSTENEN:

Deze groep van homeopathische middelen verdiend ook wel een aparte vermelding vanwege hun krachtige- en diepe werking.

Edelstenen worden al sinds mensenheugenis  gebruikt als geneesmiddel, als talisman, geluksbrenger, beschermer enz. Ook in deze tijd staan edelstenen zeer in de belangstelling, deels vanwege hun schoonheid en deels vanwege de positieve effecten die zij kunnen hebben op onze gezondheid en welbevinden.

Sinds enkele jaren wordt er in de homeopathie ook steeds meer gewerkt met homeopathische gepotentiëerde middelen die bereid zijn uit edelstenen. Deze ontwikkeling is in gang gezet door Peter Tumminello in Australië en Madeline Evans met een groep homeopaten in Engeland.  

Homeopathisch gepotentiëerde middelen gemaakt van edelstenen werken sterker en sneller dan het dragen van een edelsteen of het nemen van edelsteenessence of kristalthee. klik hier om verder te lezen

Google+